Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego

Regulaminy
d04-reg-kol-sed-wzszach-stycz2007.pdf d02-status_sedzi-stycz2007.pdf d03-reg-koleg-sedz-stycz2007.pdf

Przepisy
Przepisy gry FIDE (obowiązują od 1.01.2018)
Postepowanie anti-cheatingowe (2018) (wersja angielska; wersja rosyjska)